PLAN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

na rok szkolny 2020/2021  

 organizowanej na zewnątrz

Ozn. klasy

Nazwa zawodu

Rodzaj zajęć

Termin realizacji

Liczba godzin

/tygodni/

2 aT

 

 

2 bT

Technik pojazdów samochodowych

Technik informatyk

zajęcia praktyczne

wtorek

5 / tydzień

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

wtorek

4 / tydzień

praktyka zawodowa

od 05.10.2020 r.

do 30.10.2020 r.

140 /4/
praktyka zawodowa

od 05.10.2020 r.

do 30.10.2020 r.

140 /4/
Technik pojazdów samochodowych pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
pracownia elektroniki i elektrotechniki
poniedziałek


poniedziałek
3 / tydzień


3 / tydzień

1 aSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

czwartek, piątek

zgodnie z kodeksem pracy

2 aSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

poniedziałek, wtorek

zgodnie z kodeksem pracy

2 bSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

wtorek, środa

zgodnie z kodeksem pracy

3 aSB

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

zajęcia praktyczne

 czwartek, piątek

zgodnie z kodeksem pracy

oddział wielozawodowy

zajęcia praktyczne

środa, czwartek, piątek

zgodnie z kodeksem pracy