GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO w bieżącym roku szkolnym


W bieżącym roku szkolnym funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Anna Szumińska
 
Pedagog w swoim gabinecie ( mieszczącym się na parterze budynku naszej szkoły (obok sali nr 11.)
 przyjmuje uczniów, rodziców oraz nauczycieli, w podane niżej dni o następujących godzinach:
 
 
GODZINY PRACY PEDAGOGA w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek


8:00 - 11:00 

 
Wtorek


9:00 - 14:00


Środa

-------
 
Czwartek
 
 8:10 - 11:10
 


 
Piątek


-------

 

Zapukaj do drzwi pedagoga, gdy :


    Trapi cię jakiś problem, z którym nie wiesz jak się uporać


Jesteś spragniony rozmowy z drugą osobą 


Chcesz przed kimś otworzyć swoje serce


Szukasz porady


      Chcesz podać innym swą pomocną dłoń, tylko nie masz pomysłu, jak to uczynić 


 

Pedagog szkolny w ramach swojej działalności współpracuje z następującymi instytucjami, wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy:

 

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorlicach
Komendą Powiatową Policji w Gorlicach
Posterunkiem Policji w Bobowej
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej
Sądem Rejonowym w Gorlicach
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
Poradnią Zdrowia Psychicznego
Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień


 
Obowiązki i Zadania Pedagoga Szkolnego:


- Udzielanie pomocy rodzicom w  rozwiązywaniu przez nich trudności i problemów wychowawczych
-  Ścisła kooperacja z gronem pedagogicznym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
- Doradztwo zawodowe dla uczniów poprzez organizowanie warsztatów, konferencji, badania indywidualnych zainteresowań uczniów
- Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce
- Realizacji programów wychowawczo - profilaktycznych
- Profilaktyka uzależnień
- Doradztwo indywidualne dla uczniów w zakresie radzenia sobie z napięciami nerwowymi, z problemami związanymi z konfliktami  w środowisku rówieśniczym, rodzinnym
- Współpraca z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania procesu dydaktyczno - wychowawczego