Technik ekonomista


4 i 5 - LETNIE TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK


Kwalifikacje:

K1 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
K2 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz  bazami danych.

Comments