Technik organizacji turystyki

                         5 - LETNIE TECHNIKUM

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI /422104

 
 
Kwalifikacje:
HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik organizacji turystyki może pracować jako:

  •  specjalista do spraw turystyki
  • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
  •  organizator  imprez
  • organizator kongresów i konferencji
  • rezydent biura podróży
  • animator czasu wolnego
  •  pracownik informacji turystyczne

Możliwości zatrudnienia: 

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni.

Kierunki studiów  na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa,marketing itp.

Rozszerzenie:

  • geografia
Comments