DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I WYWIADÓWKI 

W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami szkoła organizuje co miesiąc tzw. dni otwarte. Zainteresowani życiem szkoły rodzice uczniów mają wtedy okazję na indywidualne spotkania z nauczycielami.

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Termin

Tematyka

1.

WrzesieńZapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3'ek, klasowych

2.

Październik


Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych)

3.

Listopad


Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych

4.

Grudzień
Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją

5.

Styczeń


Zebranie wywiadowcze z Rodzicami , analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

6.

Marzec


Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji

7.

Maj


Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas

8.

Czerwiec


Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych