Pierwsza Pomoc



Codziennie możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy ktoś obok nas będzie potrzebował pomocy. Czas wtedy płynie bardzo szybko, a od naszych decyzji może zależeć ludzkie życie. Ważne, aby wiedzieć jak należy się zachować w nietypowej i stresującej sytuacji.


Przedstawiamy filmy instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy (www.szkolenia-bhp24.pl)


Film z YouTube



Osoba nieprzytomna, oddychająca:

Film z YouTube



Krwawienie z nosa:

Film z YouTube



Krwotok zewnętrzny:

Film z YouTube



Atak epilepsji (padaczki):

Film z YouTube



Film z YouTube




Oparzenie:

Film z YouTube




Złamanie:

Film z YouTube




Rana z ciałem obcym:

Film z YouTube



Więcej filmów i informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz pierwszej pomocy przedmedycznej tutaj: www.szkolenia-bhp24.pl