Organizacja Roku Szkolnego 2020/2021Organizacja Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2020/2021

 

Komisja przedmiotów ogólnokształcących:

przewodnicząca - Ewa Brońska

zastępca - Magdalena Zabielny

Komisja przedmiotów zawodowych:

przewodnicząca – Alicja Iwańska

zastępca – Janusz Średniawa

członkowie - nauczyciele przedmiotów   zawodowych 

Protokolant Rady Pedagogicznej:

Magdalena Zabielny

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

- Janusz Średniawa 

Opiekunowie Sztandaru:

- Janusz Średniawa

- Piotr Ptaszkowski

Szkolne Koło Wolontariatu:

- Jarosław Kokoszka

- Jakub Gagatek

Aktualizacja strony internetowej:

 - Tomasz Gucwa 

- Renata Pękala

- Janusz Średniawa – tekst

- Piotr Ptaszkowski  - zdjęcia

- przewodniczący SU 

Komisja stypendialna:

przewodnicząca – Alicja Iwańska

op. Samorządu Uczniowskiego – Janusz Średniawa

pedagog – Anna Szumińska

kierownik internatu - Cecylia Ligęza

Kronika Szkoły:

- Janina Maliniak

- Tomasz Gucwa

Układanie planu lekcji:

- Renata Pękala

 Dekoracja szkoły:

 - Maria Gucwa

     - Janina Malniak 

Koordynator ds. bezpieczeństwa:

przewodniczący – Janusz Średniawa

członek –Cecylia Ligęza 

     Komisja ds. rekrutacji i promocji:

przewodniczący – Piotr Ptaszkowski

zastępca – Alicja Iwańska

członkowie - wszyscy nauczyciele

Komisja ds. ewaluacji:

przewodnicząca - Cecylia Ligęza

członkowieEwa Brońska, Beata Forczek-Serafin, Jakub Gagatek 

przewodnicząca - Kinga Zięba

członkowie -  Anna Szumińska, wychowawcy poszczególnych klas 

Zespół wychowawczy i profilaktyczny:

przewodnicząca – Anna Szumińska

zastępca przew.  – Maria Gucwa

członkowie – Cecylia Ligęza , ks.  Jarosław Kokoszka  oraz wychowawcy poszczególnych klas 

Komisja kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich:

- Anna Janota

- Cecylia Ligęza 

 

Dni wolne w roku szkolnym dla uczniów Technikum:  

02.11.2020r., 04-05.01.2021r., 04-05-06-07.05.2021r., 04.06.2021r., 24.06.2021r.


Dni wolne w roku szkolnym dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia:  

02.11.2020r., 04-05.01.2021r., 04.06.2021r., 24.06.2021r.