Dyrektor 

mgr Wojciech Szafraniec        Kierownik szkolenia praktycznego 
mgr inż. Alicja Iwańska 

       Kierownik internatu 
mgr inż. Cecylia Ligęza 

       Język polski
       mgr Ewa Brońska 

       Język niemiecki
mgr Magdalena Zabielny
 
       Język angielski
mgr Aleksandra Damian
mgr Kinga Zięba


Matematyka
mgr Renata Pękala
mgr inż. Alicja Iwańska  
 
Fizyka  
mgr Renata Pękala
 
Informatyka
mgr inż. Tomasz Gucwa 

Chemia
mgr Justyna Wiejaczka
 
Geografia
mgr Tomasz Skórski
 
Biologia
       mgr Justyna Wiejaczka

       Historia 
       mgr Beata Forczek-Serafin
        
       Wiedza o społeczeństwie
       mgr Ewa Brońska
 
       Historia i wiedza o spoleczeństwie
       mgr Beata Forczek-Serafin

       Podstawy przedsiębiorczości
       mgr Ewa Brońska
       mgr Barbara Jasińska

       Edukacja dla bezpieczeństwa
       mgr inż. Piotr Ptaszkowski
  
       Wychowanie do życia w rodzinie 
       mgr Andrzej Połeć

       Wychowanie fizyczne 
mgr Maria Gucwa
mgr inż. Janina Maliniak

        Religia
        ks. mgr Jarosław Kokoszka
          s. mgr Wioletta Magiera
 
       Przedmioty zawodowe 
mgr Wojciech Szafraniec
mgr inż. Janusz Średniawa
mgr inż. Piotr Ptaszkowski
mgr inż. Tomasz Gucwa
mgr Barbara Jasińska
mgr Tomasz Magiera
inż.  Jakub Gagatek

Biblioteka
mgr Anna Szumińska 
mgr Maria Gucwa

Wychowawcy internatu
mgr Beata Forczek-Serafin
mgr Anna Szumińska
mgr inż. Janina Maliniak
mgr Tomasz Magiera
inż. Jakub Gagatek
 
        Pedagog szkolny 
        mgr Anna Szumińska
 
        Administracja 
        mgr Agata Gruca - główny księgowy 
        mgr Anna Janota - sekretarz szkoły
        mgr Barbara Augustyn - referent  
 Magdalena Gryzło - pomoc administracyjna 

        Obsługa 
 Mariusz Iwański
 Edward Mól
 Małgorzata Brończyk
 Zofia Firszt 
 Ewa Gniadek 
 Magdalena Gryzło
 Halina Żarnowska