Wykaz podręczników obowiązujących 

w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej 

Branżowa Szkoła I Stopnia – przedmioty ogólnokształcące

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

          1           

Język polski
          2           

Język angielski
          3           

Historia
          4           

Geografia
          5           

Biologia
          6           

Chemia
          7           

Fizyka
          8           

Matematyka
          9           

Informatyka
        10         

Edukacja dla bezpieczeństwa
Branżowa Szkoła I Stopnia – przedmioty zawodowe


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

          1           

Dokumentacja techniczna
          2           

Materiały budowlane
          3           

Budownictwo ogólne
          4           

Technologia budownictwa

Oddział klasy wielozawodowej w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych kształcenie teoretyczne zawodowe odbywać się będzie na 4-tygodniowych kursach.

Technikum – przedmioty ogólnokształcące

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

          1           

Język polski          2           

Język angielski


 
 

          3           

Język niemiecki
 


 

          4           

Historia
 

          5           

Geografia
 

          6           

Biologia


  

          7           

Chemia
          8           

Fizyka
          9           

Matematyka
        10         

Przedsiębiorczość
        11         

Informatyka
        12         

Edukacja dla bezpieczeństwa
Technikum – przedmioty zawodowe

Technik pojazdów samochodowych

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

          1           

Silniki pojazdów samochodowych
          2           

Podstawy konstrukcji maszyn
          3           

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
          4           

Bezpieczeństwo pracy

Technik informatyk

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

          1           

Systemy operacyjne
          2           

Urządzenia techniki komputerowej