TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

5 - LETNIE TECHNIKUM

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH /311513


Kwalifikacje:

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Kierunek związany jest z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie .Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


Możliwości zatrudnienia: Przygotowanie zawodowe technika pojazdów samochodowych pozwala na podjęcie pracy w: zakładach mechaniki pojazdowej, wytwórniach prefabrykatów do budowy pojazdów, autoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów, serwisach i komisach samochodowych, zakładach diagnostyki samochodowej.

Absolwent jest przygotowany również do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Rozszerzenie:

  • matematyka
Comments