TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


                                                    Kwalifikacje

K1 - Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Absolwent potrafi przygotować analizę dotyczącą bhp oraz propozycję usunięcia występujących zagrożeń, zbadać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Ponadto prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Praca: W każdej liczącej się firmie powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor bhp. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów bhp prowadzących własną działalność gospodarczą.
Comments