TECHNIK ADMINISTRACJI


TECHNIK ADMINISTRACJI


Kwalifikacje:

K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji


Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
Comments