SPRZEDAWCA

3- letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


SPRZEDAWCA


Kwalifikacje:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży


Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu.

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia w sklepach, hurtowniach i supermarketach. Sprzedawcy mogą też realizować czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa.


Comments