OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Krok po kroku, o czym powinieneś pamiętać: 
 
1. Dokładnie zapoznaj  się z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych. 
2. Wybierz kierunek kształcenia. 
3. Jeśli masz wątpliwości - ZADZWOŃ POD NR TEL 18 35 14 031
4. Dzień otwarty 

5 - LETNIE TECHNIKUM

Technikum przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

   

   TECHNIK INFORMATYK                              

    

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI


3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 
W 3 - letniej Branżowej Szkole I Stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu tego typu szkoły i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci tego typu szkoły będą mogli kontynuować naukę w 2 - letniej Branżowej Szkole II Stopnia i bez przerywania nauki przygotują  się  do egzaminu dojrzałości. Ci, którzy nie zdecydują się na kontynuację nauki, będą mogli podjąć pracę.
Szkoła zapewnia miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu. 
        FRYZJER      DEKARZ   KUCHARZ 
 ELEKTRYK


   


          
Rekrutacja


Elektroniczny scentralizowany system naboru do klas pierwszych w Bobowej
i powiecie gorlickim https://malopolska.edu.com.pl

Uwaga!!!

Dla osób spoza powiatu i tych którzy nie mają dostępu do Internetu pomocy
w rejestracji do sytemu udziela sekretariat szkoły.

Dla osób spoza Bobowej szkoła udostępnia miejsca w Internacie.