Zespół Szkół Zawodowych

Może poszczycić się doświadczoną, dobrze przygotowaną i co istotne przyjazną uczniom kadrą pedagogiczną.
    
Uczniowie mają więc możliwość osiągania wysokiego poziomu wykształcenia zarówno ogólnego jak
i zawodowego.Na uwagę zasługuje też odpowiednia baza do prowadzenia działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej.

Do dyspozycji uczniów pozostają :


Pracownie językowe 

Dwie multimedialne pracownie językowe – każda z nich wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny ( 16 stanowisk do indywidualnej pracy ), umożliwiający maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego. Uczniowie mogą również korzystać z bogatej oferty pomocy dydaktycznych w postaci słowników, podręczników do gramatyki ,w tym repetytoriów gramatycznych.
 
Pracownie Ekonomiczne

Dwie pracownie ekonomiczne – wyposażone w nowoczesną tablicę interaktywną, z dostępem do Internetu, kasę fiskalną, wagę elektroniczną, metkownicę, kserokopiarkę, faks oraz plansze edukacyjne.

Trzy pracownie informatyczne (po 15 stanowisk komputerowych posiadających system Microsoft Windows XP Professional, procesor Intel Celeron 3,46 GHz oraz pamięcią Ram 0,99 GB )
Nauczyciele mają również do dyspozycji rzutnik, drukarkę , skaner, kamerę cyfrową, co czyni pracę na lekcji bardziej efektywną.
Pracownie Informatyczne

  • Trzy pracownie informatyczne (po 15 stanowisk komputerowych posiadających system Microsoft Windows XP Professional, procesor Intel Celeron 3,46 GHz oraz pamięcią Ram 0,99 GB )
  • Nauczyciele mają również do dyspozycji rzutnik, drukarkę , skaner, kamerę cyfrową, co czyni pracę na lekcji bardziej efektywną.
O wysokim standardzie pracowni oraz dobrej jakości kształcenia informatycznego świadczy fakt uzyskania prawa do przeprowadzania egzaminu z ECDL.

           


Pracownie przedmiotowe

Inne pracownie przedmiotowe wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio- video 
(telewizory plazmowe marki Samsung )
      
 

Biblioteka

W budynku szkoły mieści się także biblioteka wraz z czytelnią, w której uczniowie mogą znaleźć potrzebną wiedzą. Uczniowie mają możliwość skorzystać z zasobów internetu, dzięki wyposażonej w stanowiska komputerowe czytelni ,a także wydrukować interesujące ich informacje.
Sala gimnastyczna

Szkoła stwarza swoim uczniom doskonałe warunki i możliwości do rozwoju fizycznego w ramach zajęć sportowych lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dysponuje piękną nowo wybudowaną salą gimnastyczną wraz
z siłownią oraz boiskiem sportowym. Nasza szkoła współpracuje ze szkołami gimnazjalnymi z terenu całego powiatu, udostępniając salę na różne zawody i zajęcia sportowe.
           


Internat

Integralną częścią szkoły jest Internat, który zapewnia zakwaterowanie uczniom, zamieszkałym
w miejscowościach odległych od szkoły , kiedy dojazd codzienny jest utrudniony.    

              Warunki w internacie są bardzo dobre ( 2-3 - osobowe pokoje, wyremontowana i spełniająca wszelkie standardy kuchnia wraz z przytulną jadalnią).W miarę wolnych miejsc w pokojach można mieszkać indywidualnie.

        

Internat zapewnia całodobową opiekę wychowawczą .Pieczę nad młodzieżą sprawują dobrze przygotowani merytorycznie i doświadczeni w pracy z młodymi ludźmi wychowawcy, służący nie tylko swoją wiedzą, ale także radą i pomocą pedagogiczno-psychologiczną.


Przy internacie działa również Szkolne Schronisko Młodzieżowe oferujące tanie noclegi dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych.


Pracownia Fryzjerska

W szkole znajduje się przestrzenna pracownia fryzjerska do nauki przedmiotów zawodowych.
Myjnia i stanowiska fryzjerskie są w pełni wyposażone w przybory, narzędzia i aparaty niezbędne do pracy fryzjera.

Uczniowie korzystają z wysokiej jakości artykułów fryzjerskich rekomendowanych firm.

     
 
   

Mamy nadzieje, że stanie się ona inspiracją do zwiedzenia szkoły osobiście.