Aktualności‎ > ‎

Zdalne nauczanie

opublikowane: 26 mar 2020, 03:38 przez Tomasz Gucwa   [ zaktualizowane 26 mar 2020, 03:39 ]
Drodzy Rodzice,

Dziękujmy za zrozumienie sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

Wszyscy znajdujemy się w trudnym położeniu, a nasze dotychczasowe działania opierały się na wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W  związku z nowelizacją  rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy iż:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych obowiązuje  do 10 kwietnia 2020r. 

Pragniemy wyjść naprzeciw wyzwaniom niesionym przez tę nową sytuację i w związku z tym będziemy kontynuowali  kształcenie młodzieży w formie zdalnej.

W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nauka odbywa się w domu, szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy - rodzice, opiekunowie i nauczyciele motywowali dzieci i młodzież do nauki. Motywacja jest zawsze potrzebna, ale teraz - szczególnie. 

Przed nami okres pracy na odległość.  Materiały edukacyjne będą wysyłane poprzez platformę Classroom - Google. Również komunikacja z uczniem jak i rodzicem będzie się odbywać przez E-dziennik, e-mail, sms lub telefonicznie, Pragniemy zaznaczyć, że pomimo wielu trudności, braku systemowych rozwiązań, nauczyciele sami mobilizują się w sieci  i organizują zajęcia w różnej formie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim- odpowiedzialnością. 

Bardzo prosimy o pomoc w zmotywowaniu swoich dzieci do systematycznej i samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele na bieżąco będą przesyłać kolejne partie materiału do opracowania i utrwalenia. Proszę egzekwować od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków na miarę ich możliwości. Wiedza uczniów oraz postępy w nauce będą monitorowane i oceniane przez nauczycieli.

 Z wyrazami szacunku

Wojciech Szafraniec

Dyrektor szkoły


Comments