Aktualności‎ > ‎

WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 7 i 200 innych komercyjnych programów dla naszych uczniów i nauczycieli za darmo.

opublikowane: 21 mar 2016, 02:02 przez Tomasz Gucwa   [ zaktualizowane 21 mar 2016, 11:09 ]

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie informujemy, że do 30 marca można się ubiegać o dostęp do pakietu DreamSpark (MSDNAA). Po uaktywnieniu dostęp będzie ważny do 30 marca 2017.

Przypominamy procedurę aplikowania o dostęp do pakietu:

  1. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła  po adresem http://it-szkola.edu.pl/rejestracja przez uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wybrać nazwę szkoły .

– DLA UCZNIÓW TECHNIKUM Identyfikator grup 1a74-02f7

– DLA UCZNIÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ Identyfikator grupy 1a75-a6e9

2. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów DreamSpark, co najmniej pięciu kursów po 1 stycznia 2016 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 31 marca 2016 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

3. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów DreamSpark, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status

4. Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”

5. Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

6. W dniach 1 - 6 kwietnia według stanu na dzień 31 marca 2016 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

7. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 6 kwietnia 2016 status studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w roku akademickim 2015/2016.

8. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu  loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów DreamSpark.

9. Nauczyciele proszeni są również o zarejestrowanie się  w programie IT Szkoła i przesłanie indywidualnej prośby o uzyskanie dostępu do DreamSpark, z podaniem nazwy przedmiotu, którego uczą oraz krótkim uzasadnieniem, do jakich celów w trakcie lub poza zajęciami lekcyjnymi będą ich używać kontakt@it-szkola.edu.pl.

Na wszystkie pytania związane z programem ITSzkola udziela Pan Tomasz Gucwa sla 21

Ps. Lista dostępnego oprogramowania w ramach programu DreamSpark: https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=b003ff3b-b58b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&pc=0dafd5cd-4c09-e011-bed1-0030487d8897