Aktualności‎ > ‎

PODZIĘKOWANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W KRAKOWIE ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE EDUKACYJNYM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

opublikowane: 24 maj 2018, 00:17 przez Alicja Iwańska
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej brał udział w Programie Edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie. Celem programu było promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych. Nauczyciele naszej szkoły, tj. Ewa Brońska, Alicja Iwańska,  Janusz Średniawa, Piotr Ptaszkowski, Wojciech Szafraniec, Grzegorz Bogusz zorganizowali dla uczniów zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będące elementem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. 
Comments