Aktualności‎ > ‎

Ogłoszenie wyborcze !!!

opublikowane: 2 lis 2015, 06:13 przez Renata Pękala

Dnia 16 i 18 listopada w bibliotece szkolnej odbędą się wybory na przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego.

Samorządy Klasowe ( indywidualni uczniowie) zgłaszają kandydatów do dnia 6 listopada (tj. piątek). Kandydatów zgłaszamy do wychowawców, którzy listy przekazują komitetowi wyborczemu.

 Kandydat  na przewodniczącego może udzielić pełnomocnictwa innemu uczniowi do prowadzenia kampanii wyborczej. Kampania zaczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata, nie później niż 5 dni od o ogłoszenia wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.

Kandydat zostanie zarejestrowany gdy uzyska poparcie co najmniej 20 uczniów podpisanych na liście.

 W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział WSZYSCY uczniowie szkoły. Głosowanie będzie się odbywać 16 listopada (poniedziałek) i 18 listopada (środa). Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Uczeń z najwyższą ilością głosów pełni funkcję przewodniczącego. Pozostali kandydaci są członkami Samorządu Szkolnego i mogą pełnić funkcję zastępcy, protokolanta, skarbnika. Wyniki głosowania członkowie komisji podają
do wiadomości poprzez wywieszenie protokołu głosowania i ich kopii na terenie szkoły.

 

 

Harmonogram głosowania:

 

16. listopada głosują klasy:                                       18. listopada głosują klasy:


1 a T                                                                          1 b ZS

1 a ZS                                                                        2 a ZS

2 ą ZS                                                                        2 a T

3 b T                                                                          4 a T

3 a T                                                                          4 b T

3 a ZS                                                                       


Comments