Aktualności‎ > ‎

ODLICZAMY DNI DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO GRECJI

opublikowane: 30 paź 2018, 06:20 przez Alicja Iwańska

 Plik:Erasmus+ Logo.svgJuż 4 listopada 2018 r. grupa 41 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Wyjazd odbędzie się w ramach realizacji projektu „Europa da się lubić-uczniowie z Bobowej na podbój Europy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły między innymi poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych, umiejętności językowych, międzykulturowych.

Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim jest formą nagrody dla najlepszych uczniów. Kryteriami wyboru beneficjentów programu były postępy w nauce, wyniki w kształceniu zawodowym, znajomość języków obcych. Wyjazd to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu obejmuje również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców tego niezwykle urokliwego regionu. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk. Zaplanowane są wycieczki do jednego z większych ośrodków miejskich Saloniki, zwiedzanie Klasztorów Meteory, rejs statkiem po morzu. Po godzinach praktyk uczestnicy będą mieli zapewnioną animacje czasu wolnego, gry i zabawy integracyjne, wieczory z kulturą i kuchnią grecką itp.

Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony jest zajęciami pedagogiczno-kulturowymi, z języka angielskiego, zajęciami z komunikacji międzykulturowej i różnic kulturowych.

Ostatnim punktem przygotowań było spotkanie rodziców dyrektorem oraz koordynatorem projektu. Przedstawiona prezentacja i wspólna rozmowa potwierdziły zasadność projektu, rozwiały wszelkie wątpliwości i obawy rodziców związane z wyjazdem swoich dzieci. Rodzice nie ukrywali, iż dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd za granicę kraju. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny i obejmuje transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także część kulturalną. Uczniowie otrzymali także wsparcie finansowe w postaci „kieszonkowego” na swoje wydatki

Udział w projekcie to dobra okazja dla naszych uczniów na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a w przyszłości na zwiększenie szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.

Comments