Aktualności‎ > ‎

Komunikat Dyrektora szkoły

opublikowane: 19 paź 2020, 06:23 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:27 ]

Informacja dla uczniów i rodziców na czas zdalnego nauczania
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
.

 

 

1.  W okresie od dnia 19 października 2020 r. zajęcia przedmiotów ogólnych i teoretycznych przedmiotów zawodowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

2.    Zajęcia realizowane są na platformie edukacyjnej CLASSROOM w formie wideokonferencji w module Meet, z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

3. Kody dostępu do poszczególnych zajęć edukacyjnych udostępniają prowadzący zajęcia nauczyciele, a uczniowie są zobowiązani do dołączenia do nich.

4.   Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym na czas zdalnego nauczania.

5.  Uczniowie potwierdzają swój udział w zajęciach poprzez zgłoszenie obecności
na początku wideokonferencji i nie rozłączają się podczas zajęć.
W razie braku reakcji na zapytania w trakcie zajęć, nauczyciel przyjmuje, że uczeń opuścił zajęcia, co odnotowuje 

w e-dzienniku.

6.  Zajęcia z zakresu kształcenia praktycznego dla zawodu technik informatyk będą realizowane w szkole, natomiast dla zawodu technik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

7.    Praktyki zawodowe w klasie 2 aT odbywają się zgodnie z planem.

8. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami zajęcia praktyczne realizują na dotychczasowych zasadach.

 

Ponadto:

1.  Pedagog szkolny realizuje swoje obowiązki zgodnie z ustalonym grafikiem, on-line
za pośrednictwem modułu Meet lub w swoim gabinecie, po wcześniejszym umówieniu.

2.  Biblioteka funkcjonuje zgodnie z planem.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.


Comments