Aktualności‎ > ‎

Informacja CZK Gorlice

opublikowane: 26 kwi 2017, 00:43 przez Sekretariat Sekretariat

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17)

Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie.

W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej podjęła wszelkie działania polegające na płukaniu sieci i instalacji technologicznej środkami odkażającymi na Stacji Uzdatniania w Bobowej.

Jak informuje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, wodę z sieci wodociągu można używać do celów sanitarno-bytowych (sanitariaty, pranie).

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Comments