Aktualności


Rusza rekrutacja do projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”

opublikowane: 9 mar 2021, 04:02 przez Alicja Iwańska   [ zaktualizowane 9 mar 2021, 04:04 ]

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej ogłasza nabór uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” z programu ERASMUS+. Nr 2020-1-PL01-KA102-078490

 Poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć do koordynatora projektu Pani Alicji Iwańskiej.

Termin składania: 15 marzec 2021 r.

 

Do pobrania:


UCZNIOWIE ZNOWU POJADĄ DO GRECJI!

opublikowane: 8 mar 2021, 03:58 przez Alicja Iwańska

 

    Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej otrzymał środki finansowe z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”. W ramach projektu grupa 40 uczniów w zawodach technik/mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie pojedzie na 2 – tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Partnerem projektu jest grecka organizacja Kika Mobility Training Center Ltd, która od wielu lat współpracuje z polskimi szkołami średnimi.

    Celem projektu jest umożliwienie uczniom uzupełnienia wiedzy i umiejętności nabytych w szkole branżowej o doświadczenia praktyczne z innego kraju, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się językiem obcym.

    Praktyki będą odbywały się w bezpiecznym środowisku pracy. Uczniowie będą mieli okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe połączone z doskonaleniem języka obcego w międzynarodowym środowisku branżowym pod okiem greckich fachowców.

     Udział w projekcie to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu będzie obejmował również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców niezwykle urokliwego kraju jakim jest Grecja. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk.

  Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.

Społeczna ścieżka aktywności

opublikowane: 8 lut 2021, 09:11 przez Tomasz Gucwa   [ zaktualizowane 8 lut 2021, 09:15 ]

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej w okresie od czerwca 
do grudnia 2020 realizowany był projek"Społeczna Ścieżka Aktywności".

W ramach projektu nasi Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych oraz indywidualnych spotkaniach z brokerem, coachem oraz psychologiem, dodatkowo realizowali wolontariat w stowarzyszeniu działającym przy naszej Szkole " Szkolnictwo Zawodowe w Bobowej wczoraj, dziś i jutro".

 Dzięki temu Uczestnicy projektu nabyli umiejętności aktywnej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz wytrenowali w sobie postawy inicjującej przedsiębiorczość, współpracę, rozwój, a także adaptacji w nowym środowisku zawodowym.

Oferta Biblioteki Pedagogicznej - Filia Gorlice - czasopisma dla nauczycieli

opublikowane: 1 lut 2021, 03:26 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 1 lut 2021, 03:43 ]


Wykaz czasopism 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu – Filia Gorlice

             
                           


                           

                              Prenumerata bieżąca w roku 2021

Lp.

Czasopismo

1

Aura. Ochrona środowiska

2

Biblioteka w Szkole

      3

Biblioterapeuta

4

Biologia w Szkole

5

Bliżej Przedszkola

6

Charaktery

7

Chemia w Szkole

8

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

9

Edukacja. Kwartalnik Naukowy

10

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

11

Edukacja Wczesnoszkolna /zeszyty kieleckie/

12

Fizyka w Szkole z Astronomią

13

Geografia w Szkole

14

Głos Nauczycielski

15

Głos Pedagogiczny

16

Guliwer. Czasopismo o książce dla dzieci

17

Integracja Sensoryczna

18

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej /zeszyty kieleckie/

19

Język Polski w Szkole Podstawowej /zeszyty kieleckie/

20

Języki Obce w Szkole

21

Kultura i Edukacja

22

Kwartalnik Gorlicki

23

Kwartalnik Pedagogiczny

24

Matematyka. Czasopismo dla Nauczycieli 

    25

Niebieska Linia

26

Polonistyka

27

Poradnik Bibliotekarza

28

Praca Socjalna

29

Problemy Opiekuńczo wychowawcze

30

Psychologia wychowawcza

31

Remedium

32

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

33

Sygnał. Magazyn Nauczyciela  /czasopismo elektroniczne/

34

Szkoła Specjalna

35

Świat Problemów

36

Świetlica w Szkole

37

Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły 

38

Wiadomości Historyczne

39

Wszystko dla Szkoły

40

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

42

Wychowanie Muzyczne

43

Wychowanie w Przedszkolu

44

Wychowawca

45

Znak

46

Życie Szkoły 

 

Wykaz opracowała:
Małgorzata Janusz-Nowicka

ZACHĘCAMY  DO  SZCZEPIEŃ  PRZECIWKO  COVID-19

opublikowane: 7 sty 2021, 00:58 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 7 sty 2021, 01:17 ]

    
Komisja Europejska w dniu 21 grudnia 2020 roku  dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej
decyzję 
o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków.


Szczepionki dla grupy 0


Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE. Z kolei 28 grudnia rozpoczęła się szeroka dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19. Tego dnia do Polski przyleciało 300 tysięcy dawek. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny
w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.


Szczepionki dla kolejnych grup


Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 roku. Procedura będzie prosta i bezpieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą:

Etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych
i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.


Szczegółowe informacje o szczepieniach są dostępne na stronach: 


 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

 

1.        Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

   Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

2.        Bo uratujesz komuś życie

    Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

3.        Bo możesz!

       Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

4.        Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

      Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

5.        Bo zyskasz spokój

       Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6.        Bo szczepionki są bezpieczne

       Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

7.        Bo zostaniesz zbadany

   Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8.        Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

   Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

9.        Powrót do normalności oznacza:

·           odejście od maseczek,

·           swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,

·           powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,

·           dalszy rozwój gospodarki,

·           ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,

·           swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,

·           wakacje bez ograniczeń,

·           poprawę jakości życia nas wszystkich.

 

Ważne!!!
Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.


 

Życzenia...

opublikowane: 22 gru 2020, 05:39 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 22 gru 2020, 05:40 ]


Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą wypełnione radością i miłością, 
niech niosą spokój i odpoczynek Nowy Rok obdaruje Was 
zdrowiem, szczęściem i pomyślnością.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy
Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy ZSZ w Bobowej


Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy: Warsztaty Bożonarodzeniowe w GOK Stężyca

Biblioteka szkolna poleca

opublikowane: 17 gru 2020, 01:27 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 17 gru 2020, 01:34 ]

Literatura - Wydarzenia - Karnet Kraków DLA MIŁOŚNIKÓW LITERATURY 
- ważniejsze wydarzenia literackie, w których możesz wziąć udział
nie wychodząc z domu. 

Link dla zainteresowanych poniżej:

http://karnet.krakow.pl/wydarzenia/literatura,25


Szkolny konkurs na zakładkę do książki rozstrzygnięty!!!

opublikowane: 3 gru 2020, 01:33 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 3 gru 2020, 06:21 przez Renata Pękala ]

   
    W dniu 3 grudnia br. komisja w składzie: Dyrektor szkoły p. Wojciech Szafraniec, kierownik szkolenia praktycznego p. Alicja Iwańska, bibliotekarki szkolne p. M. Gucwa, A. Szumińska - rozstrzygnęła konkurs przyznając następujące miejsca:


I miejsce - Magdalena Szarata (kl. I aSB)
II miejsce - Magdalena Jurek (kl. II bSB)
III miejsce - uczniowie klasy II bT: Mateusz Duch, Patryk Libront, Karol Lichoń

Wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy II bT:
Miłosz Koralik, Filip Markowicz, Miłosz Radzik, Kacper Ziomek

Nagrody konkursowe zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły :)

Zgromadzonych 25 zakładek do książek zostanie przekazanych dzieciom z Gorlickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Wszyscy możemy pomóc...

opublikowane: 3 gru 2020, 00:53 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 3 gru 2020, 00:56 ]

    Kilkanaście dni temu informowaliśmy o nieszczęśliwym zdarzeniu, które dotknęło mieszkającą w Szalowej rodzinę ucznia naszej szkoły. Poważnie uszkodzony w pożarze dom wymaga kosztownego i pilnego remontu. Zniszczeniu uległo także wiele rzeczy codziennego użytku. Trwająca już zimowa aura znacznie pogarsza i tak bardzo trudną sytuację. Mimo okazanej
z różnych stron pomocy potrzeby  są ogromne, a nie każda pomoc może ze względów proceduralnych szybko trafić do poszkodowanych. 
Co roku, przed świętami Bożego Narodzenia dzięki wrażliwości i ofiarności nauczycieli, pracowników oraz uczniów w naszej szkole przygotowywano w ramach akcji „Świąteczna Paczka”  prezenty dla najbardziej potrzebujących uczniów. W tym roku wszystkie nasze działania chcemy ukierunkować na pomoc poszkodowanej rodzinie naszego ucznia i kolegi. Mimo przeszkód wynikających z panującej pandemii zachęcamy każdego, komu nie obcy jest los pokrzywdzonych do okazania pomocy. Obecnie najbardziej potrzebne są środki finansowe, produkty spożywcze o wydłużonym czasie przydatności,
środki czystości lub inne propozycje.


Wszystko co chcielibyście przekazać tej rodzinie można złożyć do 18 grudnia br.
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej 
ul. Grunwaldzka 10, w godzinach od 8 do 15
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3514031


Gmina Łubniany » Blog Archive Boże Narodzenie - Joseph von Eichendorff »  Gmina Łubniany


W uszkodzonym domu naszego ucznia pewno nie zaświecą się w tym roku światła na choince.
Naszą pomocą możemy jednak sprawić, że w ich sercach nie zgaśnie płomyk nadziei na szybką
odmianę losu i powrót do odnowionego domu. Za każdą, nawet najmniejszą pomoc,
jako społeczność szkoły, 
z góry serdecznie dziękujemy.Dzień Patrona Szkoły

opublikowane: 26 lis 2020, 14:27 przez Renata Pękala   [ zaktualizowane 26 lis 2020, 14:37 ]

    Dwadzieścia sześć lat temu, 9 czerwca 1994 roku,
 po niemal 95 latach istnienia szkoła nasza otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Stanisława Wyspiańskiego. Żyjący w latach 1869-1907 wybitny polski poeta, malarz, dramatopisarz a także reżyser i scenograf teatralny, autor ponadczasowego dramatu „Wesele” został patronem szkoły, która w tamtych czasach znana była z funkcjonujących tutaj kierunków nauczania o charakterze artystycznym, jak chociażby tkactwo, koronkarstwo czy galanteria drzewna.

W 1889 Stanisław Wyspiański w czasie artystycznej podróży po okolicy odwiedził Bobową. Wykonał tu
10 szkiców. Stały się one jedyną pamiątką dawnego wyglądu miasta, bo w tym samym roku strawił miasto trzeci w historii wielki pożar.

Jako dzień Patrona Szkoły wybrano  28 listopada, pamiątkę śmierci wybitnego artysty. Co roku
w okolicach tej daty szkoła nasza w różny sposób obchodzi to jakże ważne święto. Najczęściej w tym dniu odbywa się także uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczestnicy tych uroczystości,
a często zapraszano tutaj znane w lokalnym i nie tylko środowisku osoby, zawsze podkreślają ich wyjątkowy charakter  oraz  bardzo wysoki poziom artystyczny.. Inscenizacje teatralne, wystawy prac inspirowanych twórczością Wyspiańskiego, występy wokalne, muzyka,  taniec a także wyjątkowe pokazy mody to tylko niektóre z atrakcji towarzyszących tym obchodom. W ubiegłym roku święto to połączono
z bardzo uroczyście obchodzonym 120- leciem istnienia naszej szkoły i szkolnictwa zawodowego
w Bobowej.

          Niestety w bieżącym roku szkolnym nasilająca się pandemia koronawirusa uniemożliwia nam tradycyjne świętowanie tego dnia.

Uczniów klas pierwszych zachęcamy jednak do bliższego zapoznania się z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Zachęcamy także do obejrzenia fragmentów bogatego archiwum dokumentującego obchody Dnia Patrona Szkoły w ubiegłych latach.

Mamy nadzieję, że przybliży Wam to niezwykle barwną i bogatą historię naszej placówki
na przestrzeni minionych lat.

Panująca sytuacja nie zwalnia nas od utożsamiania się ze szkołą, od nauki, pracy i zadbania
o własną przyszłość.

Dziś szczególnego znaczenia nabierają słowa żyjącego przecież w bardzo trudnych czasach Patrona naszej szkoły, zawarte w dramacie „Wyzwolenie”:

 

          „Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo,
                                    co nie zależy od nikogo”.

 

                                                             

                                                                        opracował: Janusz Średniawa

   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapraszamy na chwilę wspomnień :)

YouTube Video

YouTube Video1-10 of 427